Računovodske storitve Helena

Računovodske storitve in svetovanje opravljamo za samostojne podjetnike in za pravne osebe (d.o.o.). Možen je dogovor za opravljanje vseh storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva.
Kaj lahko storimo za vas?
 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).

 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).

 • Obračun davka na dodano vrednost (DDV).

 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.

 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški.

 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.

 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov.

 • Blagovno in materialno knjigovodstvo.

 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)

 • Izdelava davčne bilance.

 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.

 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu).

 • Priprava kompenzacij, asignacij in cesij.

 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti

 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve (davčno svetovanje).

Računovodski servis

Računovodski servis in svetovanje
Helena Težak Kuri s.p.

Povpraševanje - izračun ponudbe

Pošljite nam povpraševanje za izračun neobvezujoče ponudbe. Primerjate našo ponudbo s konkurenčnimi!

Brezplačni program

V računovodskem servisu Helena dobite program, s katerim sl lahko podatke vnašate sami, brezplačno v uporabo.

Delujemo po celotni Sloveniji!

Spletni program za računovodstvo nam omogoča, da delujemo na celotnem območju Slovenije!

 
 

Vstop za stranke


 

Geslo

Uporabniško ime